EN CZ

Odborné práce

Probiotiká ako prevencia vzniku hnačky pri liečbe irinotekanom – cytostatikum, dvojito zaslepená štúdia - klinická fáza III.

Úvod

Liečba irinotekanom je limitujúca hlavne z dôvodu často sa vyskytujúceho nežiaduceho účinku, ako je hnačka.
Irinotekan je polosyntetický derivát campthotecínu. Je to antineoplastická látka, ktorá pôsobí ako špecifi DNA topoizomerázy I. Matabolizuje sa na karboxylesterázu vo väčšine tkanív na SN - 38, ktorý je viac cytotoxický oproti  irinotekanu. SN - 38 je hlavný metabolit irinotekanu zodpovedného za výskyt hnačky.

Cieľom  štúdie bolo zistiť účinnosť probiotík DOPHILUS COLON v prevencii irinotekanom indukovanej hnačky z dôvodu zníženia črevnej beta-D-glukuronidázy.

Metóda

V období od januára 2011 do decembra 2013 bolo do štúdie zaradených 46 pacientov s kolorektálnym karcinómom, ktorí podstúpili liečbu irinotekanom. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 (probiotiká PRO : placebo PLA). Bol im podávaný Colon Dophilus, resp. placebo v dávke trikrát denne jedna kapsula po dobu 12 týždňov.

Výsledky

23 pacientov bolo randomizovaných v prospech PRO a 23 ako PLA. Podávanie probiotík v porovnaní s placebom viedlo k zníženiu výskytu závažnej hnačky stupňa 3 alebo 4 (0 % pre PRO vs. pre PLA 17,4 %, p = 0,11), rovnako ako zníženie celkového výskytu hnačky (39,1 % pre PRO  vs.  pre PLA 60,9 % , p = 0,24) a výskytom enterokolitídy (0 % pre PRO vs. pre  PLA 8,7 %). Pacienti zaradení do PRO línie užívali výrazne menšie množstvo antidiaroík oproti pacientom v línii PLA.

V rámci celej štúdie neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky vyvolané samotným probiotikom ani žiadne infekcie vyvolané probiotikom COLON Dophilus.

Záver

Podávanie probiotík u pacientov s kolorektálnym karcinómom, ktorí boli liečení chemoterapiou-irinotekanon, je bezpečné a môže viesť k zníženiu výskytu a závažnosti gastrointestinálnej toxicity.

Kedy odporučiť COLON Dophilus?

 • pri liečbe črevných zápalov
 • pri liečbe špecifi
 • pri syndróme dráždivého čreva
 • na zmiernenie GIT príznakov u celiatikov (prechod na bezlepkovú diétu)

Použitie

 • Ulcerózna kolitída
 • Crohnova choroba y prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva u predisponovaných osôb
 • po chirurgických zákrokoch tráviaceho traktu
 • napomáha pri liečbe črevných zápalov i špecifických ochorení črevného traktu
 • zmierňuje symptómy súvisiace so syndrómom dráždivého čreva
 • zvyšuje životný komfort u celiatikov (najmä ak trpia na viaceré črevné komplikácie)

Background

Irinotecan is one of the most potent drugs in the treatment of metastatic colorectal cancer (1). The incidence of irinotecan induced diarrhea varies ecan induced diarr diarr diarr di hea hea hea h a varie varie va i va i i s between 60-90% and severe diarrhea has been reported in 20-40% patients (2). The main cause of diarrhea is one of irinotecan metabolites, f irinotecan metabolites, SN-38 which is in the liver glucuronidated and subsequently expelled into the intestine (2). It is deconjugated by bacterial enzyme beta-D-glu- erial enzyme beta-D-glu- curonidase in the intestinal lumen. This form causes direct damage of intestinal mucosa associated with malabsorption and the development of diarrhea (3). Probiotic bacteria reduce activity of intestinal beta-D-glucuronidase and therefore these bacteria could be applied in the prevention of diarrhea in patients treated by irinotecan based therapy (Figure 1).

Study aim: The aim of this phase III trial was to determine the effectiveness of the probiotic formula Colon DophilusTM in the prevention of irinote- can induced diarrhea in metastatic colorectal cancer patients.

Patients and Methods

The study protocol was reviewed and approved by the Scientific Board and Ethical Committee of the National Cancer Institute of Bratislava, Slovakia. ClinicalTrials.gov Identifi  er: NCT01410955.

 

Main inclusion criteria:

histologically proven metastatic colorectal cancer starting new line of chemotherapy based on irinotecan

Main exclusion criteria:

impossibility to take oral medication, active infection treated by antibiotic therapy, ileostomy,

 

Patients were randomized 1:1 to probiotics (PRO) or placebo (PLA).
Probiotic formula Colon DophilusTM , was administered at a dose of 10x 109 CFU of bacteria tid, orally for 12 weeks of irinotecan based chemotherapy. Primary endpoint: incidence of grade 3/4 diarrhea.

Results

 • Between January 2011 and December 2013, 46 patients with colorectal cancer starting a new line of irinotecan based therapy were included.
 • The study was prematurely terminated due to slow accrual, when 46 of 220 planned patients were accrued. Herein, we report final analysis of the study.
 • 5-flurouracil/capecitabine along with irinotecan was administered to 26 (56.5 %) patients and 22 (47.8 %) patients received biological therapy as well.
 • Twenty-three patients were randomized to PRO and 23 patients to PLA.
 • Patients treated with probiotics had lower incidence of severe diarrhea of grade 3 or 4 0% for PRO vs. 17.4 % for PLA, p = 0.11
 • Patients treated with probiotics had lower incidence of the overall incidence of diarrhea 39.1 % for PRO vs. 60.9 % for PLA, p = 0.24
 • Patients treated with probiotics experienced no enterocolitis compared to 8.7 % patients treated with placebo.

  

  

Endpoint Placebo arm Probiotic arm p-value
  N % N %  
Diarrhea grade 1 8 34.8 5 21.7 0.51
Diarrhea grade 2 2 8.7 4 17.4 0.67
Diarrhea grade 3 3 13.0 0 0.0 0.23
Diarrhea grade 4 1 4.2 0 0.0 1.00
           
Enterocolitis 2 8.7 0 0.0 0.49
Bloating 4 17.4 2 8.7 0.67
           
Usage of antidiarrheal drug          
Loperamid (mean days) 10.4 - 4.5 - 0.45
Loperamid (mean tablets) 37.7 - 5.9 - 0.49
           
Diphenoxylat (days) 9.1 - 0.3 - 0.08
Diphenoxylat (tablets) 21.3 - 0.3 - 0.08

  

Study hypothesis

Conclusions

 • Probiotic bacteria could reduce incidence and severity of gastrointestinal toxicity of irinotecan based chemotherapy.
 • Administration of probiotics in patients with colorectal cancer treated with irinotecan-based chemotherapy is safe.
 • Phase III clinical trials with adequate sample size are warranted.

References

1Mego et al. Complement Ther Med 2013, 21: 712-723   2Michael et al. J Clin Oncol 2004, 22: 4410-4417   3Kehrer et al. Clin Cancer Res 2001, 7:1136-1141

Acknowledgements

This study was partially supported by Grant of Slovak Ministry of Education VEGA 1/0722/11 and by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-0646-11. We like to acknowledge Dr.Dagmar Mikusova for administrative support and critical input.

 

Mego M1 , Chovanec J2 , Vochyanova-Andrezalova I3 , Konkolovsky P4 , Mikulova M5 , Reckova M6 , Miskovska V7 , Bystricky B8 , Beniak J6 , Medvecova L6 , Lagin A8 , Svetlovska D1 , Spanik S7 , Zajac V10  , Mardiak J1 , Drgona L1

12nd Department of Oncology and National Cancer Institute, Comenius University, Faculty of Medicine, Bratislava,  2Department of Oncology, St.Jacob Hospital, Bardejov,  3Department of Medical Oncology, National Cancer Institute, Bratislava,  4Regional Cancer Center, Komarno, Slovakia,  5St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, 6Regional Cancer Center, Poprad,  71st Department of Oncology and St. Elisabeth Cancer Institute, Comenius University, Faculty of Medicine, Bratislava,  8Department of Oncology, Trencin Hospital, Trencin,  9Pharmaceutical Faculty, Comenius University, Bratislava,  10Cancer Research Institute, Bratislava, Slovakia Hospital, Institute, Bratislava, , Slovakia

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01410955?term=Probiotics&rank=16
Identifier: NCT01410955


Probiotika v antibiotiky spojených s průjmem

Dig Liver Dis. 2002 Sep; 34 Suppl 2: S78-80
Cremonini F, Di Caro S, Santarelli L, Gabrielli M, Candelli M, Nista EC, Lupascu A, Gasbarrini G, Gasbarrini A.
Internal Medicine, Catholic University Sacro Cuore, Rome, Italy.

Průjem způsobený antibiotiky je častá událost. V některých případech může představovat i životu nebezpečnou situaci. Kolitida způsobená Clostridium difficile je další zřetelná komplikace užívaní antibiotik. Možnosti lečby průjmu způsobeného antibiotiky a Clostridium difficile zahrňuje doplňování probiotiky různého typu, které jsou probrané v tomto článku. Tři dvojitě-slepé kontrolované klinické studie s náhodným vyběrem ukazují terapeutický efekt Saccharomyces boulardii na průjmech způsobených antibiotiky. Účinnost Lactobacillus acidophilus a bulgaricus byla také prokázána ve dvou dvojitě-slepých kontrolovaných studiích. Jiné studie, zaměřené na Lactobacillus jako nový preventivní prostředek pro průjmy způsobené antibiotiky, nebyly dvojitě-slepého charakteru. Podle nich, došlo k závěru, že Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum a Enterococcus faecium SF68 mají pozitivní účinek. Účinnost probiotik na průjmy způsobené antibiotiky má proto konzistentní vědecké zdůvodnění, nicméně několik studií, posuzujících bakteriální oživení v stolici, může být užitečných v rozhodování přísnější standardizace dávek.


Probiotika: živé medikamenty

Am J Health Syst Pharm 2001 Jun 15;58(12):1101-9
Elmer GW.
Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, University of Washington, Box 357610, Seattle, WA 98195, USA. elmer@u.washington.edu

O použití, účinky a bezpečnosti probiotik se pořad diskutuje. Probiotika jsou živé mikroorganismy nebo mikrobiální směsi podávány k zlepšení mikrobiální rovnováhy pacienta, zejména v prostředí trávicího traktu a pochvy. Kvasinky Saccharomyces boulardii a bakterie Lactobacillus rhamnosus, kmen GG, prokázaly účinnost v klinických studiích k prevenci průjmu způsobeného antibiotiky. Další probiotika, ktera se prokázala nadějně jako profylaxe pro tento typ průjmu jsou Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, a Enterococcus faecium. Použití S. boulardii jako doplňkové léčbě k terapii s metronidazolem nebo vankomycinem prokazalo, v kontrolovaných studiich, redukci počtu onemocnění spojených s Clostridium difficile.
 
Další gastrointestinální poruchy, pro které byla účinnost probiotik zkoumána, zahrnují cestovní průjem, akutní infantilní průjem, a akutní průjem u dospělých. Několik druhů Lactobacillus, podavaných v jogurtu, tabletách nebo ve formě čípku, prokázaly klinickou účinnost v léčbě vaginálních infekcí. Kmeny Lactobacillus byly rovněž zkoumány jako lék na infekce močových cest. Údajné účinky probiotik zahrnují produkci inhibičních látek proti patogenům, zábraně přichycení patogenů, inhibici působení mikrobiálních toxinů, stimulaci imunoglobulinu A a trofické účinky na střevní sliznici. Dostupná probiotika jsou považovány za nepatogenní, ale i benigní mikroorganismy mohou být infekční když je pacient silně oslaben nebo má sníženou imunitu. Využívání probiotik by efektivně mohlo snížit vystavovaní pacientů k antimikrobiálním látkám. Jsou zapotřebí další kontrolované studie, které by jasně určily bezpečnost a účinnost těchto přípravků.


Ochrana před onemocnění zažívacího ústrojí s použitím probiotik

Am J Clin Nutr 2001 Feb;73(2 Suppl):430S-436S
Marteau PR, de Vrese M, Cellier CJ, Schrezenmeir J.
Gastroenterology Department, Hopital Europeen Georges Lompidou, Assistance Publique des Hopitaux de Paris and Paris V University, Paris.

Probiotika jsou nepatogenní mikroorganismy, které po požití mají pozitivní vliv na zdraví nebo fyziologii hostitele. Ovlivňuji střevní fyziologii a to buď přímo nebo nepřímo přes změnu endogenního ekosystému a imunitního systému. Závěry, ke kterým existuje dostatečná úroveň důkazů, aby byla probiotika použita jako přípravky na léčbu gastrointestinální poruchy, zahrnují 1) dobrou toleranci jogurtu ve srovnání s mlékem u pacientů s primární nebo sekundární poruchou zažívání laktózy, 2) použití Saccharomyces boulardii a Enterococcus faecium SF 68, k prevenci nebo zkrácení délky průjmu způsobeného antibiotiky 3) Použití S. boulardii, k prevenci dalších opakování průjmu spojených s Clostridium difficile, a 4) využití fermentovaných mlék s obsahem Lactobacillus rhamnosus GG ke zkrácení doby trvání průjmu u dětí s rotavirovou enteritidou (a pravděpodobně také v případě gastroenteritidě z jiných důvodu). Účinky, které se předpokladají u dalších probiotik, zahrňují zmírnění průjmu z různých příčin; profylaxe infekcí gastrointestinálního traktu, zahrnujíci cestovní průjem; imunomodulaci. V současné době se provádí testy na gastrointestinálních onemocnění ekosystému, např. infekce Helicobacter pylori, zánětlivé onemocnění střev, a rakoviny tlustého střeva.


Léčba a prevence průjmu spojených s užívaním antibiotik

Int J Antimicrob Agents 2000 Dec;16(4):521-6
Bergogne-Berezin E.
Microbiology Department, University Paris 7, 100 bis rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, France.
berezbiol@aol.com

Mírné nebo těžké průjmy zpusobené antibiotiky (AAD) jsou časté nežádoucí účinky lečby antibiotiky. Výskyty AAD se liší podle jednotlivých antibiotik a vyskytují se v rozmezi od 5 až 25%. Hlavní vyskyt střevních poruch je pseudomembranózní kolitida související s Clostridium difficile, která se vyskytuje v 10 až 20% případu AAD. Ve většině případů AAD může být účinné přerušení nebo nahrazení podněcujícího antibiotika jiným lékem s nižším rizikem AAD. U těžších případů C. difficile, léčba průjmu vyžaduje léčbu antibiotiky s obsachem glykopeptidy (vankomycinem) nebo metronidazolem. Jiný přístup k léčbě nebo prevenci AAD je založen na použití nepatogenních živých organismů, které mohou obnovit rovnováhu střevního ekosystému. Některé organismy byly použity při léčbě nebo profylaxi AAD, jako vybrané kmeny Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, Bifidobacterium longum, a Enterococcus faecium. Nepatogenní kvasinky Saccharomyces boulardii se použivaji jako další bioterapeutické prostředky. U zvířecích pokusu C. difficile kolitidy vyvolané klindamycinem, zvířata ošetřená S. boulardii (na konci terapie vankomycinem) měla významný pokles C. difficile tvořících kolonie a výrobě toxinu B. V několika klinických studiích s náhodným výběrem (v porovnání s placebem), S. boulardii prokázala svou účinnost tím, že výrazně snižila výskyt C. difficile kolitidy a zabránila patogenním účinkům toxinů A a B C. difficile. Bylo prokázáno, že je to bezpečná a účinná léčba u recidiv C. difficile kolitidy. U dětí s AAD, léčených pouze S. boulardii, byla pozorována pozitivní reakce. Prevencí AAD, v jednotkách intenzivní péče, se docílí omezením nadužíváním antibiotik; šíření C. difficile nebo jiných agentů AAD je třeba zabránit zlepšením hygienických opatření (jednolůžkové pokoje, soukromé koupelny pro pacienty, použití rukavic a mytí rukou pro personál). Používání bioterapeutických látek, jako je S. boulardii by mělo omezit hlavní vedlejší účinek antibiotik, tj. AAD u rizikových pacientů.


AF, nový bakteriální přípravek na bázi laktobacilů a jeho biologické vlastnosti.

Mikrobiol Z 2000 May-Jun;62(3):49-55 [Article in Russian]
Kigel NF.
Meat and Milk Technological Institute, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, Ukraine.

Vysoce účinný bakteriální směs "AF", která se skládá ze zástupců dvou rodů mikroorganismů Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus, byla vytvořena jako výsledek analýzy biologických vlastností řady kmenů mléčných bakterií. Jejich biologické vlastnosti - antagonistický vztah k patogenním a podmíněně patogenním mikroorganismům, schopnost adheze a působení ve střevě, citlivosti na antibiotika, atd. byly zkoumány v laboratorních podmínkách. Byla prokázana možnost použití daného složení ve výrobě mléčných výrobků s funkčním efektem.


Imunostimulační a další příznivé zdravotní účinky mléčných bakterií

Bratisl Lek Listy 2000;101(1):51-3 [Article in Slovak]
Ferencik M, Mikes Z, Ebringer L, Jahnova E, Ciznar I.
Institute of Immunology, Faculty of Medicine, Comenius University, Sasinkova, Bratislava.
ferencik@fmed.uniba.sk

Mléčné bakterie ve funkčních potravinách mohou přechodně kolonizovat lidské střevo a působit prospěšné probiotické účinky. Ty byly pozorovány ve skupině dospělých jedinců, kterým byl denně podáván lyofilizovaný Enterococcus faecium M-74 ve formě vaflí (Dr. Ebi) v průběhu devět týdnů v ramci dvojitě-slepé kontrolované klinické studie. Výsledky ukázaly významný imunostimulační účinek na fagocytózi neutrofily a produkci protilátek.


Úspěšná změna lidské střevní mikroflóry s perorálním podání mléčných bakterií

Bratisl Lek Listy 1999 May;100(5):238-45 [Article in Slovak]
Ferencik M, Ebringer L, Mikes Z, Jahnova E, Ciznar I.
Institute of Immunology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava.
ferencik@fmed.uniba.sk

Mléčné bakterie ve funkčních potravinách mohou přechodně kolonizovat střevo člověka a vyvíjet zdravé (probiotické) účinky. Mezi ně patří: 1.. trávení laktózy, zlepšení průjmových onemocnění (včetně cestovního průjmu), profylaxe střevních a urogenitálních infekcí v důsledku vzniku nebo rekonstrukce vyvážené domácí mikroflóry. 2. Inhibice mutagenity střevního obsahu a snížení výskytu střevních nádorů. 3. Imunomodulační účinky vedoucí ke zlepšení odolnosti hostitele. 4. Stlačení sérové ​​hladiny cholesterolu. Většina těchto účinků byly pozorovány ve skupině dospělých jedinců podávané denně lyofilizovaném Enterococcus faecium M-74 ve formě vaflí (Dr. Ebi) v průběhu devět týdnů jedné dvojitě-slepé placebem kontrolované klinické studie. Bakterie přechodně kolonizovala střeva hostitele a jejich vylučování ve stolici přetrvávalo po dobu šesti týdnů po poslední dávce. Průměrné aktivity beta-D-glukuronidázy ve stolici subjektů zadánych vafli obsahující enterokoky byly sníženy ve srovnání se stolicí subjektu s placebem. Po šesti týdnech každodenního stravování vaflí s enterokoky, byla pozorována zvýšená produkce superoxidu a dalších reaktivních kyslíkových intermediátů od periferních neutrofilů. Zvýšení odpovídalo v čase se zvýšenou tvorbou IgG mononukleárními buňkami periferní krve po polyklonální aktivací s mitogeny. Vyšší aktivity myeloperoxidázy a elastázy v periferních neutrofilech byly také zjištěny během konzumace vaflí, které obsahují E. faecium M-74. Z toho důvodu, příjem E. faecium M-74 ve formě vaflí může mít významný imunostimulační vliv u obou fagocytóz prováděnou neutrofily a produkce protilátek. (Tab. 6, čj. 29..)


Bioterapeutické látky. Zanedbané modality pro léčbu a prevenci vybraných střevních a vaginálních infekcí

JAMA 1996 Mar 20;275(11):870-6 / Comment in: JAMA. 1996 Jul 3;276(1):29-30.
Elmer GW, Surawicz CM, McFarland LV.
Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, University of Washington, Seattle 98195, USA.

ZÁMĚR: Zhodnotit potenciál bioterapeutických látek (mikroorganismů s terapeutickými vlastnostmi), pro prevenci nebo léčbu vybraných střevních a vaginálních infekcí. ZDROJ DAT: databáze MEDLINE byla prohledána pro všechny relevantní články publikované v letech 1966 az Září 1995. Vyhledávací výrazy které byly použity: bioterapeutický prostředek, probiotikum, Lactobacillus, Saccharomyces, Bifidobacterium, Candida, gastrointestinální systém, záněty pochvy, bakteriální vaginóza a související pojmy. Bibliografie nalezených članků byly potom revidovány. VÝBĚR STUDII A EXTRAKCE DAT: Všechny placebem kontrolované studie provedené u lidí na bioterapeutických agentech byly prozkoumány. Běžící studie v angličtině, série připadů a výsledné zprávy, a studie na zvířatech byly posuzovány pouze tehdy, pokud byly obzvláště významné pro poskytování informace o potenciální účinnosti, nežádoucích účincích, nebo mechanismech působení těchto látek. SYNTÉZA DAT: placebem kontrolované studie ukázaly, že bioterapeutické prostředky byly úspěšně použity k prevenci průjmu zpusobeného antibiotiky (Lactobacillus caseiGG, Bifidobacterium longum, B longum s L acidophilus, a Saccharomyces boulardii), k lečbě akutního průjmu u dětí (Bifidobacterium bifidum s Streptococcus thermophilus), k léčbě opakující se onemocnění Clostridium difficile (S boulardii), a pro léčbu různých jiných průjmových onemocnění (Enterococcus faecium SF68, L caseiGG, a S boulardii). Existují také důkazy účinku Lactobacillus acidophilus v prevenci kandidového zánětů pochvy. Bylo ale hlášeno několik nežádoucích účinků. Nicméně, mnoha z těchto studií testoval pouze malý počet pacientů nebo dobrovolníků. ZÁVĚR: Existuji důkazy, že podávání vybraných mikroorganismů je prospěšné v prevenci a léčbě některých střevních a, případně, vaginálních infekcí. Ve snaze snížit závislost na antimikrobiálních látkách, nadešel čas aby se pečlivě prozkoumaly terapeutické aplikace bioterapeutických agentů.


Hypocholesterolemický a imunostimulační účinky perorálný aplikace Enterococcus faecium M-74 u člověka

Folia Microbiol (Praha) 1995;40(6):639-46
Mikes A, Ferencik M, Jahnova E, Ebringer L, Ciznar I.
Department of Geriatrics, Faculty of Medicine, Bratislava, Slovakia.

Po dobu šesti týdnů byl podáván 12 dospělým jedincům Lyofilizovaný Enterococcus faecium M-74 v denní perorální bakteriální dávce 5 x 10 (9). Bakterie přechodně kolonizovala střeva hostitele a její vylučování ve stolice přetrvávalo po dobu pěti týdnů po poslední dávce. Průměrné hladiny sérového cholesterolu a LDL ukázaly dvoufázový účinek, počáteční stoupání následované prudkým poklesem (v 64. dni výzkumu). Pokles odpovídal s významným zvýšením schopnosti snižovat produkci superoxidu a iodonitrotetrazoliu periferními neutrofily inkubovanými zymosanem nebo forbol myristát acetátem, a také se zvýšenou produkcí IgG mononukleárními buňkami periferní krve. Z toho důvodu, příjem E. faecium může mít hypocholesterolický a imunostimulační účinek. Bylo rovněž prokázáno, že E. faecium výrazně snižuje průměrný výskyt beta-D-glukuronidázy ve stolici.


Streptococcus faecium M 74 pří ovládání průjmu vyvolaného kmenem lidské enterotoxigenní Escherichia coli v modelu s králičím kojencem

Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [A]. 1984 Aug; 257(3): 357-63.
Wadstrom T.

Streptococcus faecium M 74 byl ohodnocen jako profylaktik pro enterotoxigenní Escherichia coli (ETEC) průjem s lidskými izoláty E. coli s CFA / I a CFA / II na povrchu fimbrialního hemaglutininů (adhezinů) u vyzkumu na králících. Mladým králíkům (3-4 dny starým) byly podány organismy S. faecium (5 x 10 (9) dávkovaní) 15 min před (skupina A), 6 h před (skupina B) a 12 h po (skupina C) testě imunity na ETEC organismy. Průjem se objevil u pouze 4 z 26 králíků ve skupině A, 6 z 21 ve skupině B a 7 z 23 ve skupině C. Na závěr, tento kmen S. faecium M 74 vypadá efektivně ke chránění zvířat před průjmem způsobenýým ETEC, když je podaván jako profylaktický přípravek ve vysokých dávkách. Tento zvířecí model se zdá užitečný pro srovnávací studie na lidech.


Probiotika a prebiotika ve výživě zvířat

Soubory ke stažení:

pdf soubor

 

Probiotika ve výživě malých zvířat

Napsal: MVDr. Jan Vajc, Ph.D.. Probiotika jsou živé organismy, které příznivě ovlivňují složení střevní mikroflóry a zlepšují bakteriální rovnováhu v trávicím traktu. Střevní mikroflóra podporuje trávicí pochody, syntézu vitamínů skupiny B a vitamínu K, jednotlivých energetických živin (bílkovin, tuků a sacharidů), podílí se na metabolizaci některých léčiv, podporuje správnou resorpční činnost střeva a posiluje imunitní systém. Probiotika se používají buď jako přídavek do průmyslově vyráběných krmiv nebo jako samostatný nutriční doplněk ve formě tablet, kapslí nebo sypkého prášku. Probiotické bakterie přijaté krmivem nekolonizují střevo permanentně. Aby měly v organismu svůj efekt, musí být splněny některé podmínky – dostatečnou koncentraci, odolnost vůči žaludečním kyselinám, žlučovým kyselinám a pankreatické šťávě. Obecně lze probiotika charakterizovat jako mikroorganismy, které ve střevě vytváří nepříznivé prostředí pro původce bakteriálních střevních onemocnění, brání pomnožení patogenních bakterií.


Jak upravit střevní mikroflóru pro zdraví.

Autor: Roger M. Batt, Masterfoods, Waltham on the Wolds, GB

Důležitost normální gastrointestinální mikroflóry pro udržení trávicích a imunitních funkcí je stále více zdůrazňována. Střevní mikroorganismy ovlivňují strukturu a funkci střevní sliznice, dále metabolismus endogenních žlučových kyselin, metabolismus živin a léčiv a v neposlední řadě jsou prevencí proti osazení lumina střeva patogenními bakteriemi /původci onemocnění/. Střevní mikroflora normálně vyhovuje hostitelskému organismu, ale tento symbiotický stav může být poškozen v případě, že jsou narušeny místní obranné mechanismy hostitele a dojde ke kolonizaci střeva residentní mikroflórou nebo střevními patogeny, což vede k místnímu či celkovému nepříznivému efektu. K léčbě byla tradičně používána antibiotika.


Bakteriální přerůstání ve střevě psů

TAINEX spol. s.r.o.

Zelený pruh 1091/111,
140 00 Praha 4

  info@tainex.cz
  +420 606 474 163
  www.tainex.cz

 

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty se, prosím, řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

TAINEX s.r.o. je od 7. 12. 2007 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze IČ: 28197542, DIČ: CZ 28197542.

Copyright © TAINEX s.r.o. 2019 All rights reserved.  l  Programmed by: VV Studio.cz