EN CZ

Obchodní podmínky

Prodávající:

Pharma Agency, s.r.o.

Zelený pruh 1091/109

140 00 Praha 4

Zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C vložka 103713

IČ:27197280

DIČ:CZ27197280

Bankovní účet: 193258912/0300

 

Kupující

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a označení zboží, firemního loga či jiných označení kteréhokoliv z výrobců zboží, resp. prodávajícího. 

1. Dodací a dopravní podmínky

Prodávající zboží zasílá pouze po území České republiky přepravní službou České pošty. Dodání mimo Českou republiku je možno řešit individuálně. Kupní cena zboží se platí v českých korunách. Standardní doba dodání je 3-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že je objednané zboží skladem, odesíláme jej do 3 dnů od objednání. O případné nedostupnosti objednaného zboží (přerušení výroby, výpadek dodávek apod.) bude zákazník informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek bude zasláno nejdříve do 2 následujících pracovních dnů.

Pokud Česká pošta nezastihne kupujícího na zadané adrese, bude zásilka uložena po dobu 7 dnů na poště, kde si ji může kupující vyzvednout. Po uplynutí této doby bude zásilka vrácena zpět prodávajícímu.

 

Osobní odběr zboží je možné na adrese  - Kyslíkova 1984/4 Praha 4 140 00

V pracovní době Po - Pá od 7 30 - 15 30 hod

2. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Reklamace je dle typu produktu realizována výměnou produktu či vrácením peněz. V případě reklamace je nutno předložit fakturu, resp. doklad o zaplacení. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění vady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené: neodborným použitím, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), jinými vnějšími vlivy. 

3. Způsoby platby

Platba dobírkou

Při převzetí zboží je nutné uhradit uvedenou částku vztahující se k objednávce.

Platba převodem a v hotovosti při osobním odběru

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího, vlastnictví k prodávaným věcem tedy přechází na kupujícího zaplacením ceny zboží prodávajícímu. 

4. Vrácení zboží

Kupující je oprávněn zboží vrátit pouze v případě odstoupení od smlouvy a to za podmínek uvedených níže v článku 11. Odstoupení od smlouvy. 

5. Registrace v internetovém obchodě

Před nákupem v internetové lékárně není nutné se registrovat. Pokud se návštěvník rozhodne pro nákup, musí uvést svoje pravdivé identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Tyto údaje jsou nutné k odeslání zásilky. Údaje jsou využívány pouze pro potřeby provozovatele a nejsou poskytovány jinému subjektu. 

6. Prodávané zboží

Jedná se o doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu). V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se kupujícímu doporučuje obrátit se na lékaře či lékárníka. Nesprávným použitím je takové použití, které je v rozporu s informacemi a doporučením lékaře či lékárníka. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR. V případě, že kupující zakoupené zboží doveze nebo dále pošle na jakékoliv místo mimo území ČR, nezodpovídá prodávající za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji, resp. zaregistrováno. Totéž platí v případě, že prodávající pouze odešle dle dispozice kupujícího po předchozí dohodě na místo mimo území ČR, které označí kupující. 

  

  

7. Ochrana údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

8. Příjem objednávek

Příjem objednávek přes internetový obchod www.pharmaagency.cz prodávajícího probíhá non-stop (24 hodin denně). 

9. Cena zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. 

10. Objednávání

Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou dle ceníku v okamžiku objednání. V případě, že zboží není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Způsob objednávání - prostřednictvím elektronického obchodu www.pharmaagency.cz. Údaje při objednávání - jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefonický kontakt, e-mail. 

11. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky: Kupující je povinen prodávajícímu zaslat písemné oznámení o tom, že odstupuje od smlouvy, ve kterém je nutno uvést datum realizace obchodu, číslo faktury, či jiného daňového dokladu, specifikovat požadavek na vrácení uhrazené kupní ceny a označit číslo účtu, na který má být kupní cena vrácena. Zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího nejdříve se shora uvedeným písemným oznámením. Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité nebo poškozené a musí být kompletní. Současně s vráceným zbožím je kupující povinen doručit prodávajícímu kopii dokladu o zakoupení zboží. Zboží doporučujeme pojistit a neposílat na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit od smlouvy podle shora uvedených pravidel se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude cena za zboží vrácena kupujícímu převodem na jeho účet, a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy bude zboží doručeno prodávajícímu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady

TAINEX spol. s.r.o.

Zelený pruh 1091/111,
140 00 Praha 4

  info@tainex.cz
  +420 606 474 163
  www.tainex.cz

 

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty se, prosím, řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

TAINEX s.r.o. je od 7. 12. 2007 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze IČ: 28197542, DIČ: CZ 28197542.

Copyright © TAINEX s.r.o. 2019 All rights reserved.  l  Programmed by: VV Studio.cz