EN CZ

Odborné práce

Jak upravit střevní mikroflóru pro zdraví.

Autor: Roger M. Batt, Masterfoods, Waltham on the Wolds, GB

Důležitost normální gastrointestinální mikroflóry pro udržení trávicích a imunitních funkcí je stále více zdůrazňována. Střevní mikroorganismy ovlivňují strukturu a funkci střevní sliznice, dále metabolismus endogenních žlučových kyselin, metabolismus živin a léčiv a v neposlední řadě jsou prevencí proti osazení lumina střeva patogenními bakteriemi /původci onemocnění/. Střevní mikroflora normálně vyhovuje hostitelskému organismu, ale tento symbiotický stav může být poškozen v případě, že jsou narušeny místní obranné mechanismy hostitele a dojde ke kolonizaci střeva residentní mikroflórou nebo střevními patogeny, což vede k místnímu či celkovému nepříznivému efektu. K léčbě byla tradičně používána antibiotika.

Dnes se zdá, že probiotika jsou stejně účinným a dlouhodobě efektivnějším nástrojem pro znovuobnovení a udržení normální mikroflóry v trávicím traktu. Gastrointestinální trakt obvykle obsahuje enormní množství aerobních a anaerobních bakterií, které tvoří komplexní ekosystém. Rozmístění bakterií se liší podle částí trávicího traktu. U psů je počet bakterií v přední části tenkého střeva relativně malý a postupně roste směrem ke slepému střevu. Dramaticky narůstá v tlustém střevě, kde je největší množství gramnegativních a obligátních anaerobních bakterií. Mezi zdravými jedinci existují výrazné odlišnosti v osazení mikroflórou, které jsou dané různými okolnostmi, např. prostředím, krmnou dávkou, koprofágií apod. Regulace gastrointestinální mikroflóry závisí na komplexu vztahů mezi normálními fyziologickými procesy a mikrobiálními faktory. Hostitelské faktory zahrnují sekreci žaludeční šťávy, peristaltiku střevní, vylučování pankreatických antibakteriálních faktorů, slizniční bariéru a střevní imunitu. Mikrobiální interakce jako např. rozmělnění substrátu a produkce růstových inhibitorů také hrají důležitou roli v prospěšném růstu zdravé mikroflóry. Příkladem onemocnění, spojeného s nenormální mikroflórou trávicího traktu je bakteriální přerůstání v tenkém střevě (SIBO). Tento stav je způsoben abnormálním pomnožením bakterií v luminu tenkého střeva. Definice, jaká mikroflóra je považována u psa za abnormální, je stále předmětem diskuse. Běžně se považuje u doma chovaných psů za normální množství 10 na pátou bakterií v mililitru střevní šťávy v horní části tenkého střeva. U psů, trpících SIBO, je nejen zvýšený počet intraluminálních bakterií, ale též dochází ke změně složení bakteriální flóry ve prospěch gramnegativní a anaerobní, podobné složení ve tlustém střevě. SIBO může vzniknout, pokud existují abnormality ve fyziologických procesech, které regulují střevní mikroflóru. Špatná výživa může vytvářet vhodné prostředí pro přerůstání nevhodné mikroflóry a to ovlivněním střevní slizniční sekrece a porušením střevní imunity. Přesná příčina SIBO u psů je však doposud neznámá. Nejčastější je toto onemocnění u psů s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a exokrinní pankreatickou insuficiencí. Bakterie /zvláště anaerobní/ a produkty jejich metabolismu mohou přímo poškodit sliznici nebo nepřímo ovlivnit vstřebávání živin změnami v prostředí uvnitř střeva. Přitom vzniká průjem, steatorrhoea a případný úbytek tělesné hmotnosti. Bakteriální enteropatogeny jako jsou salmonely, clostridium a enteropatická E. coli mohou způsobit gastrointestinální onemocnění překonáním hostitelových obranných mechanismů, včetně omezení růstu normální střevní mikroflóry. Bakteriálně způsobený průjem může vzniknout přímým poškozením sliznice nebo působením bakteriálních toxinů. Bakterie, jako salmonela, pronikají do buněk sliznice, přičemž způsobují zánět,nekrózu a následný krvavý průjem. Bakteriemi produkované enterotoxiny zůstávají na povrchu slizničních buněk a podněcují sekreci střevních tekutin bez znatelného morfologického poškození. Enteropatické E. coli mohou také u některých psů hrát roli při vzniku SIBO.

Autor:
Roger M. Batt, Masterfoods, Waltham on the Wolds, GB


Překladatel:
MVDr. Zbyněk Lonský
Veterinární ošetřovna
Počátecká 1013/5
140 00 Praha 4
tel.: +420 261264278
e-mail: dr.zbynek@worldonline.cz

TAINEX spol. s.r.o.

Zelený pruh 1091/111,
140 00 Praha 4

  info@tainex.cz
  +420 606 474 163
  www.tainex.cz

 

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty se, prosím, řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

TAINEX s.r.o. je od 7. 12. 2007 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze IČ: 28197542, DIČ: CZ 28197542.

Copyright © TAINEX s.r.o. 2019 All rights reserved.  l  Programmed by: VV Studio.cz