EN CZ

Význam probiotik

Probiotika (z řečtiny „pro život") jsou živé mikroorganismy, které jsou součástí přirozené střevní mikroflóry a příznivě ovlivňují zdraví člověka.

 

Střevní mikroflóra sehrává zásadní roli v oblasti prevence řady chorob. Jakékoliv narušení bakteriální rovnováhy v jejím množství či složení může vyvolat nežádoucí imunitní reakce nebo zažívací problémy. Probiotika mají protiinfekční účinky, stimulují imunitu, snižují riziko vzniku alergií a příznivě ovlivňují průběh zánětů.

 

Moderní životní styl je stále více stresující, což může narušovat funkci bakterií v trávicím traktu. Průměrně jeden člověk z pěti trpí nějakou formou zažívacích problémů, ke které přispívá i nevhodná strava. Užívání probiotik tyto problémy odstraňuje nebo pomáhá při jejich prevenci u všech věkových skupin.

 

Výhodou probiotických kultur jsou nulové vedlejší či nežádoucí účinky, i při náhodném překročení doporučené dávky.

 

V průběhu lidského života se bakteriální osídlení trávicího traktu mění. Po narození má dítě téměř sterilní trávicí trakt, který se průběžně osídlí v závislosti na stravě. Trvá přibližně dva roky, než se mikroflóra dítěte ustálí. U starších osob se celkově složení mikroflóry trávicího traktu výrazně mění, dochází ke snižování počtu bakterií Bifidobacterium, v některých případech i zcela vymizí. Vysokou účinnost dosahují přípravky obsahující více druhů probiotických bakterií, kde každý druh působí dominantně.

 

Nejznámějším probiotickým kmenem bakterií je Lactobacillus, který brání přemnožení škodlivých bakterií a tím udržuje zdravý trávicí trakt. Bakterie rodu Bifidobacterium tvoří významnou součást bakteriální flóry tlustého střeva.

 

Tyto bakterie mají pozitivní vliv: 

  • při antibiotické léčbě a po jejím ukončení napomáhají obnovit narušenou střevní mikroflóru
  • při prevenci a léčbě průjmů
  • při prevenci a léčbě zácpy
  • při syndromu dráždivého tračníku
  • při prevenci a léčbě infekcí močových cest
  • při prevenci a léčbě vaginálních kvasinkových infekcí
  • při prevenci a léčbě kožních onemocněních a alergiích
  • při prevenci a léčbě cestovních průjmů
  • na stimulaci imunitního systému

 

TAINEX spol. s.r.o.

Zelený pruh 1091/111,
140 00 Praha 4

  info@tainex.cz
  +420 606 474 163
  www.tainex.cz

 

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty se, prosím, řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

TAINEX s.r.o. je od 7. 12. 2007 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze IČ: 28197542, DIČ: CZ 28197542.

Copyright © TAINEX s.r.o. 2019 All rights reserved.  l  Programmed by: VV Studio.cz